Działania

Prowadzimy szeroko pojętą działalność edukacyjną społeczeństwa w zakresie upowszechniania prawa. Organizujemy i podejmujemy akcje informacyjne
i szkoleniowe, współpracujemy ze szkołami, uczelniami, jednostkami samorządu państwowego, a także innymi organizacjami pozarządowymi.

Naszą działalność prowadzimy również w Internecie tworząc portale tematyczne
i zarządzając nimi.